Υπεύθυνοs Μπαρ (Head Barman)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

H εταιρεία Louis Hotels Plc Co Ltd, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στην Κύπρο, ζητάει άτομo σε ξενοδοχειακή μονάδα της στην Πάφο, για πλήρη απασχόληση σε ετήσια βάση στην ακόλουθη θέση:

  Υπεύθυνο Μπαρ (Head Barman)

Κύρια Καθήκοντα:

 • Επιβλέπει και βεβαιώνεται για την άψογη λειτουργία του τμήματος.
 • Καθοδηγεί και συμβουλεύει το προσωπικό του τμήματος.
 • Εφαρμόζει τις διαδικασίες του συστήματος HACCP.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό.
 • Πέραν των καθηκόντων επίβλεψης, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να εκτελεί όλα τα καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν από τον προϊστάμενο.

Προσόντα:

 • Eλάχιστη προϋπηρεσία 3 χρόνων σε ανάλογη θέση.
 • Προϋπηρεσία που αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα.
 • Δίπλωμα ή Τίτλος σπουδών στον τομέα Φιλοξενίας και Τουρισμού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις :      Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με τον τίτλο της επιθυμητής θέσης, όχι αργότερα από τις 18 Οκτωβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitment@louishotels.com